HT en de MKB-ondernemer

Binnen Horizontaal Toezicht (HT) maakt de Belastingdienst afspraken met de fiscale adviseur over de kwaliteit van de werkprocessen en over de onderlinge communicatie. Deze kwaliteitseisen resulteren in een vertrouwen dat de Belastingdienst heeft in de fiscale intermediair.
 
Transparantie, wederzijds vertrouwen en korte communicatielijnen vormen de basis van HT.  De fiscale adviseur krijgt daarbij een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, heeft voorrang boven dienstverleners zonder een HT convenant en kan dus makkelijk en snel zaken met de fiscus afstemmen. Bij twijfel over de juistheid van een in te dienen aangifte die binnen HT valt (een zogenaamde convenantaangifte) zal hij dit altijd doen; een houding van: "misschien zien ze het niet" past immers niet bij HT. Overigens is het ook binnen HT daarbij niet verplicht om eventuele standpunten van de Belastingdienst  te volgen, maar afstemmen vooraf werkt uiteraard meestal beter dan discussies achteraf.
 
Het bovenstaande heeft natuurlijk ook voordelen voor u als ondernemer. De mkb-er waarvan de fiscale adviseur een HT toezicht convenant heeft met de Belastingdienst en die daar zelf bij aanhaakt (u kunt daarvoor bij uw dienstverlener een deelnameverklaring tekenen) weet dat zijn of haar fiscale zaken soepel verlopen. Een aantal voordelen van het indienen van een convenantaangifte zijn:
 
- Snelle duidelijkheid over de definitieve aanslag; geen discussies achteraf.
- Minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
- Vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. 
 
Verder is het voor ondernemers prettig om te weten dat hun adviseur kennelijk een goede interne kwaliteitsbeheersing heeft; dit is immers een voorwaarde voor dienstverleners om mee te kunnen doen met Horizontaal Toezicht.
 

Kortom: Ondernemers hebben met HT meer zekerheid over de afhandeling van hun fiscale verplichtingen.

Zoek hier of uw vraag al eens is gesteld
Klik hier voor het downloaden van diverse documenten en modellen
Klik hier voor het stellen van een vraag of om nadere informatie op te vragen