Vragen over deelname

 • Algemene vragen over aansluiting

  • Moet je aangesloten zijn bij Auxilium Adviesgroep of Fiscount om deel te kunnen nemen aan KAN?

   Moet je aangesloten zijn bij Auxilium Adviesgroep of Fiscount om deel te kunnen nemen aan KAN?

   Nee, dat is niet nodig. Auxilium Adviesgroep en Fiscount zijn de initiatiefnemers van KAN, maar KAN is verder een op zich zelf staande organisatie.

  • Levert KAN een kwaliteitstelsel voor de deelnemende KANtoren?

   Levert KAN een kwaliteitstelsel voor de deelnemende KANtoren?

   Nee; KAN stelt eisen aan de kwaliteitsbeheersing van de aangesloten KANtoren en toets deze, maar het is de verantwoordelijkheid van de KANtoren zelf om hun kwaliteitsysteem in te richten met een kantoorhandboek, modellen enzovoorts. Wel zullen bij de downloads (in de sectie voor aangesloten kantoren) nu en dan losse modellen en checklisten worden opgenomen die handig zouden kunnen zijn voor de kwaliteitsbeheersing rond Horizontaal Toezicht.

  • Wat zijn de voordelen van KAN boven andere koepelorganisaties?

   Wat zijn de voordelen van KAN boven andere koepelorganisaties?

   Of KAN meer voordelen biedt dan andere organisaties moet u uiteraard zelf bepalen. KAN wil in ieder geval meer bieden dan het mogelijk maken van een HT convenant.

   Om te beginnen is de werkwijze van KAN zo opgezet dat maximaal wordt aangesloten bij uw organisatie. Bij de aannameprocedure maar ook bij de reguliere en eventuele hertoetsingen wordt rekening gehouden met  uw eigen kwaliteitsmaatregelen en met toetsingen vanuit andere organisaties.

   Verder coördineren we de communicatie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld als u te maken krijgt met acties van de Belastingdenst die u niet vindt passen binnen de afspraken van het convenant, of als u niet meer door één deur kunt met uw HT-contactpersoon binnen de Belastingdienst. 

   Ook houden we de voorgelegde kwesties in het oog, plaatsen deze indien relevant op deze website (in het besloten gedeelte) en overleggen met de Belastingdienst over verschillen in de antwoorden. 

   Tot slot krijgt u binnen KAN ook een vaste contactpersoon zodat de communicatielijnen ook tussen uw organisatie en KAN kort blijven.

 • Specifieke vragen over horizontaal toezicht

  • Moeten al mijn cliënten deelnemen aan horizontaal toezicht?

   Moeten al mijn cliënten deelnemen aan horizontaal toezicht?

   Nee, dat hoeft niet. Sterker nog, er zijn cliënten waarvoor horizontaal toezicht minder voor de hand ligt, bijvoorbeeld als er sprake is van veel contant geldverkeer waar u weinig zicht op hebt. Het is wel de bedoeling dat u de mogelijkheid van deelname aan horizontaal toezicht wel aanbiedt aan zoveel mogelijk cliënten die u hiervoor wel geschikt acht. Overigens is het zo dat een cliënt daar vervolgens wel expliciet mee akkoord moet gaan, en hiertoe een deelnameverklaring tekent. 

  • Kan een cliënt er per belastingsoort voor kiezen om al dan niet mee te doen met HT?

   Kan een cliënt er per belastingsoort voor kiezen om al dan niet mee te doen met HT?

   Als een cliënt aan horizontaal toezicht wil deelnemen is het uitgangspunt dat dit gebeurd voor alle hoofdbelastingen (IB, VPB, OB, LB; uiteraard alleen inzoverre deze belastingen aan de orde zijn) tenzij er een goede reden is om dit niet te doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat één van de belastingen door de cliënt zelf worden verzorgd, of door een andere dienstverlener. Dat wil niet altijd zeggen dat meedoen aan horizontaal toezciht voor die belastingsoort niet mogelijk is, maar dat zult u dan per situatie beoordelen. 

Zoek hier of uw vraag al eens is gesteld
Klik hier voor het downloaden van diverse documenten en modellen
Klik hier voor het stellen van een vraag of om nadere informatie op te vragen